Recent Entries
Go To Archive
Untitled

On The Mic Artists inspired by traditional Do Paper

Thư pháp gia Xuân Như và họa sĩ Yoyo với Triển lãm Hồn Dó – Chương trình trò chuyện cùng nghệ

Continue Reading →
New Image

Chép thơ Châu Hải Đường tiên sinh viết nhân dịp tương hội

Xuân Như cung lục Huyền Phương Các chủ nhân Châu công Hải Đường tiên sinh thi nhất thủ: 騷人集茅舍;滿室墨香飄。 古韻花箋現;高風竹管調。 行間知玉設;字裡認金雕。 投筆飲而去;西湖十里潮。 Tao nhân tập mao xá; Mãn thất mặc hương

Continue Reading →
20150115_081830000_iOS

Xuân nhật cảm tác

Kinh đô hoa lạc vũ như ti, Thắng nhật tầm xuân hữu sở tư, Nguyệt hạ viên trung vô đỗ vũ, Triêu lai giang bạn ức si di, Xuân sơ cố lý hoài

Continue Reading →
Tạ tri giao

Xuân Như tạ Châu Hải Đường tiên sinh cho chữ

Kính Châu Hải Đường tiên sinh: Diễm phúc thần tiên giáng bút ngà, Tay tiên một vẩy bút sinh hoa, Liễn từ ngôn ý thư như hoạ, Tạ người ơn đoái kẻ như

Continue Reading →
... chân như tán hoa nhân

Như tán hoa nhân – không biết bài gì nữa

Đọc thì thích mà không biết bài gì của ai, không biết nhặt được ở đâu nữa. Viết thì cứ viết chơi vậy đã, có thời gian thì khảo

Continue Reading →