Tranh mỹ nữ của Hoa Tam Xuyên

Hoa Tam Xuyên - 著名画家华三川Hoa Tam Xuyên – 华三川 , sinh tháng 6 năm 1930. Nguyên quán: Trấn Hải, Triết Giang

Sở trường: Liên hoàn họa, công bút điệp màu

Hiện làm ủy viên hội đồng hiệp hội mỹ thuật Thượng Hải, hội viên quán nghiên cứu văn sử thành phố Thượng Hải

Sáng tác đầu tiên là là bộ tranh liên hoàn “Thất Quế Chi -七桂芝”, và đến nay đã có hàng trăm tác phẩm liên hoàn họa. Thời gian vẽ tranh liên hoàn hơn 35 năm. Tác phẩm “Minh Châu 明珠” được xuất bản bởi nhà xuất bản mỹ thuật nhân dân Triết Giang.

Một điểm đáng nói là tác giả chưa qua bất kỳ một trường lớp mỹ thuật nào, hoàn toàn tự học.

Toàn tập tranh mỹ nữ của họa gia Hoa Tam Xuyên tải về tại đây: 

  Hoa Tam Xuyên tân hội bách mỹ đồ (45.9 MiB, 407 hits)

(Gồm 120 bức tranh mỹ nữ của họa gia Hoa Tam Xuyên Thượng Hải Trung Quốc – người chuyên vẽ tranh liên hoàn và công bút)

Hà Nội Jan 20, 2009
Xuân Như

, , 1 Comment | 927 lượt xem
Comments To This Entry
  1. […] Hải Trung Quốc – người chuyên vẽ tranh liên hoàn và công bút)(Nguồn từ: Xuân Như Art) Bài viết được Xuân Như đăng tải vào 21-01-2009 trong chuyên mục Danh gia, Giám […]

Leave a comment

Connect with Facebook